Telefon
22 243 64 77, 507 120 520
E-mail
stefaniak@notariusze.waw.pl
Godziny otwarcia
Pon-Pt 8:00-16:00 Czw 11:00-18:00

Kancelaria Notarialna Anna Stefaniak

ulica Korkowa 77,
Warszawa Wawer

tel. 22 243 64 77,
507 120 520

Kancelaria Notarialna notariusz Anna Stefaniak usytuowana jest w Warszawie, w dzielnicy Wawer, przy ulicy Korkowej nr 77 lok. 1. Kancelaria jest pierwszą i jedyną Kancelarią Notarialną położoną w Marysinie Wawerskim, dzielnicy Wawer, dodatkowo z bardzo dobrym dojazdem z okolicznych dzielnic, takich jak Praga Południe, Rembertów czy Wesoła oraz innych osiedli i obszarów dzielnicy Wawer – w szczególności Anin czy Międzylesie. Kancelaria znajduje się w odległości 5 km od Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Kancelaria Notarialna

notariusz Anna Stefaniak

Udogodnienia

Lokal usytuowany jest na pierwszym piętrze, natomiast, po wcześniejszym ustaleniu, do dyspozycji klientów może zostać uruchomiona winda.

Dzieci

Kancelaria przyjazna jest dzieciom 🙂 Rozumiemy ich potrzeby, dlatego wygospodarowaliśmy mały kącik dla najmłodszych

Klimatyzacja

Lokal jest klimatyzowany

Elastyczne godziny pracy

Istnieje możliwość umówienia spotkania poza standardowymi godzinami pracy

Parking

Przed budynkiem znajduje się duży, bezpłatny i wygodny parking

Płatność kartą

Oferujemy możliwość płatności kartą

Kancelaria Notarialna Biuro

O Kancelarii

Kancelaria świadczy pełen zakres czynności notarialnych, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności procedowane są w sposób gwarantujący bezpieczeństwo, z poszanowaniem prywatności i zachowaniem tajemnicy notarialnej; czynności dokonywane są zgodnie z prawem i przyznawany jest im przymiot dokumentów urzędowych.

 

Czynności dokonywane są w Kancelarii (Warszawa Wawer, Marysin Wawerski, ulica Korkowa 77 lok. 1) – natomiast, jeśli przemawia za tym charakter lub szczególne okoliczności, także w innym miejscu.

 

W trosce o Państwa czas, zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z Kancelarią w celu ustalenia dokładnego terminu spotkania.

 

Kompleksowo udzielamy wszelkich informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych.

Więcej informacji

Więcej informacji o Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Warszawie (Wawer, Marysin Wawerski)

Czynności oraz dokumenty

W celu umówienia czynności notarialnej, prosimy o kontakt z Kancelarią telefonicznie bądź elektronicznie – za pomocą e-mail, celem dokonania wszelkich uzgodnień. Chętnie udzielimy stosownych wyjaśnień, wskażemy, jakie dokumenty będą niezbędne do dokonania danej czynności, ustalimy dogodny termin, a także rozwiejemy wszelkie Państwa wątpliwości. W związku z dokonywaną czynnością porady prawne udzielane są bezpłatnie.

Dokumenty, niezbędne do aktu, mogą być dostarczone bezpośrednio do Kancelarii bądź przesłane mailem – na adres Kancelarii, celem ich wcześniejszej weryfikacji. Oryginały dokumentów prosimy dostarczyć do Kancelarii najpóźniej na umówione spotkanie, podczas którego dokonywana będzie czynność notarialna.

Działalność Kancelarii

Obszary działalności Kancelarii koncentrują się głównie na:

nieruchomościach – to zdecydowanie nasza ulubiona domena działalności i w tym się specjalizujemy; podejmujemy się analizy i pracy z problematycznymi nieruchomościami i rozwiązujemy związane z tym trudne sprawy – w zakresie obrotu nieruchomościami sporządzamy przede wszystkim umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy o dożywocie, umowy przedwstępne, warunkowe czy przeniesienia własności, umowy zniesienia współwłasności, umowy deweloperskie, umowy ustanowienia odrębnej własności lokali

spadkach – sporządzamy testamenty (w tym z wydziedziczeniem czy ustanowieniem zapisu windykacyjnego), protokoły dziedziczenia, protokoły z oświadczeń o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, akty poświadczenia dziedziczenia, umowy o dział spadku

spółkach – przygotowujemy umowy spółek / akty założycielskie spółek, sporządzamy protokoły zgromadzeń wspólników czy walnych zgromadzeń,
stosunkach majątkowych małżeńskich – sporządzamy umowy majątkowe małżeńskie, w tym rozdzielność majątkową małżeńską, umowy o podział majątku wspólnego czy przeniesienia między majątkami małżonków

pełnomocnictwach – upoważnienia do dokonania konkretnej czynności, rodzaju czynności lub pełnomocnictwa ogólne

oświadczeniach o poddaniu się egzekucji – między innymi w związku z podpisaną umową najmu okazjonalnego, otrzymaną dotacją z urzędu pracy

sporządzaniu odpisów, wypisów i wyciągów oraz poświadczaniu własnoręczności podpisów

Opłaty

Opłaty notarialne uzależnione są od rodzaju dokonywanej czynności.

Notariusz pobiera wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami danej czynności, na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do stawek wynagrodzenia notariusza należy doliczyć podatek VAT według stawki 23%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku – o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej. Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.

Ponadto notariusz pobiera podatki i opłaty na podstawie odrębnych przepisów. Są to w szczególności podatek od czynności cywilnoprawnych od czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego, podatek od spadków i darowizn oraz opłaty sądowe.

Notariusz, jako płatnik, obowiązany jest na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Notariusz pobiera od wnioskodawcy ponadto opłaty sądowe i zaznacza w akcie notarialnym ich wysokość. Jeżeli akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa, które może być ujawnione w księdze wieczystej bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzający akt notarialny, nie później niż w dniu jego sporządzenia, składa wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Na żądanie strony czynności notarialnej, wniosek zawiera żądanie dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną.

Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu

W celu ustalenia szczegółowych informacji dotyczących kosztów danej czynności notarialnej, uprzejmie prosimy o kontakt z Kancelarią, gdyż każda z Państwa spraw rozpatrywana jest indywidualnie. Udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Kontakt

  • Tel. 22 243 64 77, 507 120 520
  • stefaniak@notariusze.waw.pl
  • Pon-Pt 8:00 - 16:00 Czw 11:00 - 18:00
  • ul. Korkowa nr 77 lok. 1, Warszawa Wawer

Bezpośrednio przed budynkiem, w którym mieści się Kancelaria Notarialna, znajduje się duży, wygodny i bezpłatny parking.

Doskonały dojazd do Kancelarii zapewniają środki komunikacji miejskiej:

– autobusy (m. in. 520, 402, 115, 173) – przed budynkiem zlokalizowany jest przystanek „Łysakowska”
– pociągi (SKM, KM) – 400 m pieszo do stacji kolejowej „Warszawa Gocławek”

Zadzwoń